آیا یک مقاله می تواند بعد از 30 سال رترکت (Retract) شود؟

گروه محققین پزشکی سینوهه

پاسخ مثبت است، مقاله روانشناس سرشناس Hans Eysenck بعد از 30 سال در International Journal of Sport Psychology رترکت شد.
این مقاله که در سال 1990 چاپ شده بود در سال 2020 و بعد از 30 سال رترکت شد. تیم داوری از دانشگاه King’s College London یافته های این مقاله را نامطمئن خواند.
بدلیل اینکه نسخه آنلاین مجله IJSP از سال 2008 در دسترس است، رترکت مقاله Hans در سایت اصلی مجله درج گردیده است.
وی در این مقاله اشاره کرده بود که آموزش و تعلیم میتواند نگرش افراد را تغییر دهد و بطور مثال در یک تیم فوتبال و بوکس باعث پیروزی تیم گردد
Hans Eysenck محقق بریتانیایی و زاده برلین بود که در سال 1997 و در سن 81 سالگی دارفانی را وداع گفته بود.
بطور کلی مقالات این روانشناس برجسته از سال 1990 مورد شک و تردید قرار گرفت. Rod Buchanan روانشناس سرشناس دیگر معتقد است بیش از 60 مقاله Hans Eysenck شرابط رترکت را بدلیل داشتن نشانه های “نامطمئن و غیرواقعی” بودن دیتا کسب کرده اند.

Retraction Note
Psychological factors as determinants of success in football and boxing: The effects of behaviour therapy.
Grossarth-Matiček, R., Eysenck, H.J., Rieder, H., and Rakić, L. (1990).
Retraction to: International Journal of Sport Psychology, 21, 237-255
http://www.ijsp-online.com/

ارسال دیدگاه