اجزای متن اصلی مقاله علمی پژوهشی

اجزای متن اصلی مقاله علمی پژوهشی

اجزای متن اصلی مقاله علمی پژوهشی

اجزای متن اصلی مقاله علمی- پژوهشی باید طبق مواردی که در ادامه به شرح آنها می‌پردازیم رعایت شود و بر اندازه محتویات کنترل شود تا در نهایت بهترین مقاله علمی پژوهشی نوشته شود. اینکه چگونه مقاله علمی پژوهشی بنویسیم بسیار مهم است که کیفیت مقاله تا حد ممکن بالا برود.

 مقدمه

حداکثر در ۱/۵ صفحه A4
شرحی از  بیان مساله،
همچنین شرحی از اهمیت موضوع و ضرورت انجام پژوهش (اگر پژوهش شما برای اولین بار است که انجام شده ذکر نفرمایید زیرا این مطلب حاکی از اهمیت کار شما نیست)،
شرحی از نتایج پژوهش های گذشته مرتبط با پژوهش فعلی و مقاله جاری(با ذکر رفرنس)،
تعریف واژه و یا اصطلاح جدید و مبهم برای خوانندگان (با ذکر رفرنس)،
هدف کلی پژوهش (پرهیز از آوردن افعالی همچون بررسی و مطالعه در هدف ).

روش بررسی

نوع پژوهش، نوع مطالعه،
جامعه، مکان و زمان مطالعه،
حجم نمونه، روش نمونه گیری،
ابزار جمع آوری داده ها، روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها (مثلا: پایایی پرسشنامه با روشTest-retest بررسی و با  Alpha Cronbach  ۸۰ درصد تایید شد)، روش جمع آوری داده ها،
نوع تحلیل یافته ها (مثلا در تحلیل توصیفی اشاره به توزیع درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و اگر تحلیل استنباطی است اشاره به آزمون های مختلف استفاده شده ضروری است) و ابزار یا نرم افزار تحلیل یافته ها و شماره ویرایش ( مثلا SPSS15).

 

بیشتر بخوانید : پژوهش تجربی چیست و روش انجام آن چگونه است؟

 

یافته‌ها

می تواند به صورت متن و تصاویر(جدول، نمودار، فلوچارت، انیمیشن، عکس و…) ارایه شود.
بدون تفسیر و توجیه آورده شود.
در صورت استفاده از تصاویر توضیح مختصر در متن در ارتباط با یافته های مهم و برجسته ضروری است.
هرگز یافته هایی که بصورت جدول آمده است مجدداً در متن بصورت کامل نیاورید.

 بحث و نتیجه گیری

مقایسه نتایج حاصل از یافته های مهم تحقیق با نتایج سایر پژوهش های مشابه داخلی و خارجی (با ذکر رفرنس)
تفسیر بر علل شباهت ها و تفاوت ها
محدودیت های کاربرد نتایج در سطح جامعه
 آثار، اهمیت و کاربرد پژوهش در جامعه همراه با بسط راهکار در جامعه (نصف صفحه یا یک پاراگراف).
هر مقاله باید باید با خلاصه و نتیجه گیری دقیق و صحیحی از گامها و دستاوردهای پژوهش همراه باشد. بعضی مواقع خلاصه را همراه با بیان محدودیت ها و پیشنهادهائی برای محققین دیگر همراه می کنند.

پیشنهادها

پیشنهاد و ارایه راه حل ها با توجه به یافته ها برای حل مسایل گفته شده در مقدمه

تشکر و قدردانی

سپاسگزاری از کلیه‌ی افرادی که در انجام پژوهش محقق را یاری داده اند ولی اسم آنان در فهرست نویسندگان مقاله به عنوان همکار نمی باشد (به شکل ذکر نام و نام خانوادگی، تخصص، پست و محل کار فعلی و نوع همکاری)
سپاسگزاری از سازمان یا سازمان های حمایت کننده ی پژوهش

بیشتر بخوانید :  مثلث‌سازی در روش پژوهش

 

منابع

در نهایت باید منابع و مآخذ مورد استفاده را به ترتیب براساس منابع فارسی و لاتین مرتب کنید. هر مجله یا کنفرانس استاندارهای خود را درنحوه درج منابع دارد. یک روش استانداررد برای درج منبع روش APA است. این واژه مخفف عبارت American Psychological Association است که توسط انجمن روانشناسی آمریکا ارائه شد. براساس این روش برای ارجاع یک بخش از متن به منبع آن از ( نام نویسنده، سال : شماره صفحه ) استفاده می شود برای نمونه (حبیبی، ۱۳۸۹ : ۵۶). سپس در صفحه فهرست منابع و مآخذ به روش زیر عمل می شود:

– اگر کتاب باشد: نام خانوادگی، نام (سال)، نام کتاب، محل نشر: ناشر

– اگر مقاله باشد: نام خانوادگی، نام (سال)، نام مقاله، نام نشریه، شماره نشریه، شماره صفحات

نکته: استنادهای جدید و به انگلیسی و کل منابع در مقالات پژوهشی حداقل از ۱۰ مورد کم‌تر نباشد. (با توجه به ایندکس مقالات در نشریات فارسی در پایگاه های بین المللی اطلاعاتی، نوشتن تمام منابع به «زبان انگلیسی» ضروری است.)

موارد استفاده از جدول:

  1. وقتی تعداد داده ها زیاد است و اختلاف آنها خیلی محسوس نیست.
  2. مقایسه ی بین دو متغیر با استفاده از جداول متقاطع

اجزا جدول:

  1. عنوان جدول: در بالای جدول
  2. پانوشتها: نوشته های زیر جدول در توضیح علایم و عبارات اختصاری جدول

موارد استفاده از نمودار:

  1. وقتی تعداد داده ها زیاد نباشد و اختلاف آنها خیلی محسوس باشد.
  2. اکثراً یکی از دو متغیر، متغیر زمان( در محور X ) است.

اجزا نمودار:

  1. عنوان: در زیر نمودار.
  2. راهنمای نمودار: به توضیح علایم و رنگ های موجود در متن نمودار اشاره دارد. ترجیحاً در مقالات فارسی در سمت راست نمودار آورده می شود.
  3. تذکر: باید به ازای هر ۱۰۰۰ کلمه، حداکثر یک تصویر (جدول، نمودار، فلوچارت و یا عکس) آورده شود.

ضمائم در صورت لزوم:

شامل ابزار جمع آوری داده ها (مانند: پرسشنامه، چک لیست)
در صورت لزوم کارهای آماری، پرسشنامه یا سایر توضیحات را می توانید در قالب پیوست ها به مقاله خود اضافه کنید.

ارسال دیدگاه