ارسال آنلاین مقاله به ژورنال

ارسال آنلاین مقاله به ژورنال

ارسال آنلاین مقاله به ژورنال

ارسال آنلاین مقاله به ژورنال توانسته از بسیاری از مشکلات مربوط به سایر روش‌های ارسال را کم رنگ‌تر کند. البته ابتدا باید انتخاب مجله مناسب را انجام بگیرد. بسیاری از مجلات سیستم آنلاین ارسال یا سابمیت مقاله را دارند که این سیستم آنلاین تاحدود زیادی توانسته است ارسال مقاله و پیگیری امور مربوط به آن را آسانتر کند. همچنین، با این روش نوینسدگان می‌توانند بعد از سابمیت مقاله با مراجعه به سیستم آنلاین ارسال در جریان وضعیت کنونی مقاله خود در مجله قرار گیرد. در این مطلب که با عنوان سیستم آنلاین ارسال مقاله به ژورنال و مراحل مهم آن ارایه شده است قصد آن داریم تا درباره وضعیت‌ها و مراحل گوناگون سیستم آنلاین ارسال مقاله به ژورنال نکات مهمی را ذکر کنیم. با سایت چاپ مقاله گروه محققین پزشکی MRG همراه باشید.

سیستم ارسال آنلاین مقاله به ژورنال و مراحل مهم آن

دقت داشته باشید که قبل از ارسال مقاله حتما مواردی را که پیش از ارسال مقاله باید انجام داد را مورد بررسی قرار دهید.

۱- مقاله سابمیت شده است (Manuscript submitted)

این بدان معنی است که نسخه خطی با موفقیت توسط نویسنده ارسال و تأیید شده است. پس از این مرحله، مقاله سابمیت شده قبل از ارسال آن به ادیتور، توسط کارمندان مجله به لحاظ امور مربوط به فورمت‌بندی مقاله چک می‌شود تا مشخص گردد آیا مولفان اصول فورمت‌بندی مقاله را رعایت کرده‌اند یا خیر. اگر رعایت شده باشد، مقاله به ادیتور ارسال می‌گردد و اگر رعایت نشده باشد، از مولفان درخواست می‌شود تا به تصحیح و انجام فورمت‌بندی مقاله بپردازند.

۲- ارسال به ادیتور اصلی مجله (Editor Invited)

معمولاً این وضعیت ای مرحله در سیستم آنلاین ارسال برخی مجلات برای مولفان نشان داده نمی‌شود یا وجود ندارد. در این مرحله، سیستم به صاحبان مقاله نشان می‌دهد که مقاله آنها به ادیتور اصلی مجله ارسال شده است و ادامه مراحل به تصمیم و نظر ادیتور بستگی خواهد داشت.

۳- تحت بررسی ادیتور (With Editor)

این وضعیت در ارسال آنلاین مقاله به ژورنال نشان می‌دهد که ادیتور هم اکنون در حال بررسی مقاله است. ادیتور در این مرحله یک بازنگری کلی بر روی مقاله انجام می‌دهد و اگر کیفیت و میزان مرتبط بودن آن را به مجله مناسب تشخیص دهد سایر مراحل را پیش می‌برد. این احتمال وجود دارد که ادیتور با توجه به نظر شخصی خود، مقاله را در همین مرحله ریجکت

۴- ارسال به داوران (Reviewer Invited)

این مرحله به مولفان نشان می‌دهد که مقاله آنها از سوی ادیتور اصلی مقاله تایید اولیه را دریافت نموده است. و برای بررسی بیشتر ادیتور تصمیم گرفته است تا آن را به داوران ارسال نماید. این مرحله نشان می‌هد که ادیتور در حال انتخاب افراد مناسب برای داوری مقاله است.

۵- تحت بررسی داوران (Under Review)

این حالت به معنای آن است که هم اکنون مقاله تحت داوری همتا قرار گرفته است. اغلب مجلات معتبر از داوری همتا استفاده می‌کنند و در طی آن مقاله به دو فرد متخصص در حیطه مربوط به مقاله ارسال می‌شود تا آنها معایب وایرادات احتمالی مقاله را ذکر نمایند.

۶- تکمیل فرآیند داوری (Required Reviews Complete)

این مرحله از ارسال آنلاین مقاله به ژورنال نشان می‌دهد که فرم‌های داوری پر شده‌ و به ادیتور اصلی از سوی داوران ارسال شده‌اند. یعنی، فرآیند داوری تکمیل و نتایج به دفتر مجله ارسال گردیده‌‌اند. ادیتور یه داوری‌های انجام شده نگاه می‌کند و اگر تشخیص دهد که داور دیگری علاوه بر داوران قبلی مجدداً باید مقاله را بررسی کند، مقاله مجدداً به وضعیت Under Review برخواهد گشت. در این حالت، مولفان می‌فهمند که ادیتور مجله یک مرحله داوری اضافه‌تر را برای مقاله آنها در نظر گرفته است.

۷- در حال تصمیم گیری (Decision in Process)

این به آن معناست که ادیتور هم اکنون با توجه به تمام داوری‌]ای انجام شده احتمالاً به همراه سایر اعضای هیئت تحریریه در حال تصمیم گیری است. در موارد خاص، احتمال دارد وضعیت مقاله شما بیش از چندین هفته در حالت Decision in Process قرار گیرد. اگر مقالات زیادی در دست ادیتور باشد احتمال دارد که زمان طولانی‌تر نیز باشد. به هر حال، این مرحله به مولفان نشان می‌دهد که داوری‌های مقاله انجام شده و سردبیر بر اساس داوری‌‌ها در حال تصمیم گیری است.

۸- بازبینی (Revise)

این حالت نشان می‌دهد که مولف می‌بایست به بازبینی محدود یا گسترده بپردازد. معمولاً ادیتور به مولفان تاریخ خاصی را مشخص می‌مند که مولفان می‌بایست در آن محدوده زمانی خاص، مقاله را بازبینی کرده و مجدداً سابمیت کنند.

۹- سابمیت مقاله بازبینی شده (Revised Manuscript Submitted)

این مرحله نشان می‌دهد که مولفان مقاله بازبینی شده را به مجله ارسال نموده‌‌اند. هم اکنون مقاله در انتظار بررسی مجدد از سوی سردبیر مجله است.

۱۰- انصراف مولفان از انجام اصلاحات (Author Declines to Revise)

این وضعیت نشان می‌دهد که مولف یا مولفان بر روی گزینه Declines to Revise کلیک کرده‌اند. و نشان می‌دهد که آنها به هر دلیلی از انجام اصلاحات ارایه شده به مقاله‌شان انصرف داده‌اند. در نهایت، مولفان تصمیم گرفته‌اند که از ادامه فرآیند چاپ مقاله خود در مجله حاضر کنار بکشند.

۱۱- تکمیل انصراف (Completed Withdrawal)

اگر مولف انتخاب نماید که از چاپ مقاله خود در مجله حاضر انصراف می‌دهد. زمانی فرآیند انصراف تکمیل خواهد شد که مولف درخواست انصراف را به ادیتور مجله ارایه دهد و ادیتور نیز با ان موافقت نماید. به یاد داشته باشید که قبل از اینکه مقاله خود را به مجله دیگر ارسال نمایید، حتماً باید تایید ادیتور نسبت به انصراف از چاپ مقاله خود را اخذ نموده باشید. در غیر اینصورت، احتمال دارد شما متهم به ارسال مقاله خود به دو مجله (duplicate or simultaneous submission) شده باشید.

۱۲- ریجکت کامل مقاله (Completed Reject)

زمانی که مولف بازبینی‌های لازم را انجام می‌هد و مقاله را مجدداً به مجله ارسال می‌نماید، اتخاذ تصمیم نهایی توسط ادیتور صورت می‌گیرد: ریجکت مقاله یا پذیرش مقاله. اگر ادیتور مجله از بازبینی‌های مولفان راضی نباشد، یقیناً نتیجه رد مقاله خواهد بود.

۱۳- پذیرش کامل (Completed Accept)

این وضعیت در ارسال آنلاین مقاله به ژورنال نشان می‌دهد که ادیتور از اصلاحات انجام شده مولفان مقاله راضی است و پذیرش نهایی را به مقاله اعمال می‌کند.

ارسال دیدگاه