انواع مقالات ( پژوهشی، مروری، گزارش مورد…)

محققین پزشکی سینوهه-انواع مطالعات

دانلود نمونه فایل آموزشی
انواع مقالات
فایل موجود در این صفحه نمونه ای از آموزش های موسسه “محققین پزشکی سینوهه” است
در این فایل انواع مقالات (پژوهشی اصیل، مروری، گزارش کوتاه، گزارش مورد، نامه به سردبیر و …) و جزئیات هر کدام (حتی الامکان) ذکر شده است. البته در این بخش صرفا انواع مهم مقالات آورده شده است.
دقت بفرمائید انواع مطالعات در یک بخش جداگانه دیگر آموزش داده خواهد شد

ارسال دیدگاه