بخش بحث مقاله را چگونه بنویسیم ؟

بخش بحث مقاله

بخش بحث مقاله

بخش بحث مقاله (Discussion) جایی است که شما به معنا، اهمیت و ارتباط نتایج خود می‌پردازید. این کار باید بر تبیین و ارزیابی آنچه در مقاله به آن دست یافته‌اید متمرکز شود و آنها را به بررسی ادبیات و سوالات تحقیق خود مرتبط سازید و بدینوسیله استدلالی از نتیجه‌گیری خود ارایه می‌کنید. غالباً بین بحث (Discussion) و نتیجه گیری (Conclusion) همپوشانی وجود دارد و در برخی از مقالات یا پایان‌نامه‌ها این دو بخش در یک قسمت واحد گنجانده شده اند. گاهی اوقات، در پایان‌نامه نتایج و بحث در یک فصل جمع می شوند. در این مطلب شما می‌توانید به اهم نکات مربوط به نحوه نگارش بخش بحث مقاله دسترسی داشته باشید. با وب سایت چاپ مقاله نارون ژورنال همراه باشید.

بخش بحث مقاله را چگونه نگارش کنیم؟

برای نوشتن این بخش، روش‌های مختلفی وجود دارد و به اندازه انتخاب موضوع مهم است اما می توانید بحث خود را در حدود چهار عنصر اصلی متمرکز نمایید:

 • تفسیرها: نتایج به چه معنی است؟
 • پیامدها: چرا نتایج مهم هستند؟
 • محدودیت ها: نتیجه چه چیزی را نمی تواند به ما بگوید؟
 • توصیه ها: چه اقدامات عملی یا مطالعات علمی باید دنبال شود؟

۱- یافته های کلیدی خود را خلاصه کنید

این بخش را با تکرار سوال پژوهشی و خلاصه یافت‌های نتایج مهم خود شروع کنید. فقط تمام داده هایی را که قبلاً گزارش کرده اید، تکرار نکنید بلکه به نتایج کلی اشاره کنید که پاسخ مستقیمی به سوال پژوهشی شما ارایه می‌دهند. کل این سوال و پاسخ نباید بیش از یک پاراگراف (حاوی سه یا چهار خط) باشد.

مثال‌ها:

 1. نتایچ نشان داد که…..
 2. پژوهش حاضر توانست موید وجود رابطه بین …..
 3. تحلیل‌ای انجام شده تایید نمود که ….
 4. داده‌های بدست آمده در این پژوهش چنین پیشنهاد می‌کنند که….

۲- تفاسیر خود را ارایه دهید

معنی نتایج ممکن است برای شما واضح به نظر برسد اما مهم است که اهمیت آنها را برای خواننده بیان کنید و دقیقاً نشان دهید که چگونه آنها به سؤالات تحقیق شما پاسخ می دهند. شکل تفسیرهای شما بستگی به نوع تحقیق دارد، اما برخی رویکردهای معمولی برای تفسیر داده ها عبارتند از:

 • شناسایی همبستگی ها، الگوها و روابط بین داده ها
 • بحث در مورد اینکه آیا این نتایج انتظارات شما را برآورده می کند یا فرضیه های شما را پشتیبانی می کند
 • پیوند دادن نتایج خود با پژوهش‌ها و تئوری‌های قبلی
 • توضیح نتایج غیر منتظره و ارزیابی اهمیت آنها
 • توجه به توضیحات جایگزین احتمالی و ممکن و ایجاد استدلال برای ایده به دست آمده در پژوهش

شما می‌توانید بحث خود را در ادامه بخش نتایج مقاله پیرامون مضامین کلیدی، فرضیه ها یا سؤالات تحقیقاتی ساختاربندی کنید. همچنین می‌توانید با برجسته‌ترین نتایج مهم یا غیر منتظره شروع کنید.

مثال‌ها:

 • مطابق با فرضیات ….
 • برخلاف فرضیات ارایه شده ….
 • این پژوهش در تضاد با نتایج پژوهش اسمیت (۲۰۰۷) می‌باشد که بیان نمود …
 • هرچند یافته‌‌ها نشان از وجود X بود اما با این حال، بر اساس یافته‌ای مشابه قبلی وجود متغیر Y قابل توجیه‌تر است.

۳- ارایه پیامدها (Implications)

بحث باید نشان دهد که چگونه یافته های شما با دانش موجود مطابقت دارد، چه بینش جدیدی در آنها ارایه شده و چه پیامدهایی برای نظریه‌ها یا عمل دارد. این سؤالات را از خود بپرسید:

 • آیا نتایج شما با تحقیقات قبلی موافق است؟ اگر چنین است، چه چیزی به آنها اضافه می کنند؟
 • آیا یافته های شما با مطالعات دیگر بسیار متفاوت است؟ اگر چنین است، چرا اینگونه شده است؟
 • آیا نتایج تئوری های موجود را تأیید یا به چالش می کشید؟
 • آیا پیامدهای عملی وجود دارد؟

شما باید به این سوالات در کار خود پاسخ دهید تا بخش پیامدها تکمیل گردد.

مثالها:

 • این نتایج براساس شواهد حاصل از ….
 • این نتایج همسان با نظریه ….. نمی‌باشد
 • این آزمایش بینش جدیدی از رابطه بین…
 • این نتایج باید هنگام بررسی چگونگی …. در نظر گرفته شود
 • داده ها درک واضح تری از…
 • در حالی که تحقیقات قبلی روی X متمرکز شده است، این نتایج نشان می دهد که باید بر روی Y تمرکز شود.

۴- محدودیت‌های موجود در پژوهش را تصدیق کنید

حتی بهترین تحقیقات محدودیت هایی هم دارد و تأیید این موارد برای نشان دادن اعتبار شما مهم است. محدودیت ها در مورد خطاهای شما نیست، بلکه در مورد ارائه تصویری دقیق از آنچه می توان و نمی توان از مطالعه شما نتیجه گرفت می‌باشند.
محدودیت ها ممکن است به دلیل طراحی تحقیق کلی شما، انتخاب روش خاص یا موانع پیش بینی نشده در روند تحقیق باشد. فقط باید به محدودیت هایی که مستقیماً با اهداف تحقیق شما ارتباط دارد  اشاره کنید و ارزیابی کنید که چه تاثیری در رسیدن به اهداف تحقیق داشتند.
به عنوان مثال، اگر اندازه نمونه شما کوچک یا محدود به یک گروه خاص از مردم بود، توجه داشته باشید که این قابلیت تعمیم آن را محدود می کند. اگر هنگام جمع آوری یا تجزیه و تحلیل داده‌ها با مشکلی روبرو شدید، این موارد را شرح دهید و توضیح دهید که چگونه آنها بر نتایج تأثیر گذاشتند.
مثال‌ها:
 • قابلیت تعمیم نتایج محدود است زیرا….
 • اعتبار این داده‌ها تحت تاثیر …..  تضعیف شده است.
 • نظر به کمبود اطلاعات دردسترس، نتایج نمی‌توانند تایید کنند که …..
 • انتخاب روش پژوهش در اثر ….. محدود شد.

۵- بیان توصیه‌‌های پژوهش

بر اساس قسمت بحث از نتایج، شما می‌توانید توصیه‌های پژوهشی خود را برای پژوهشگران آتی ارایه کنید. گاهی اوقات توصیه‌های پژوهش در قسمت Conclusion مقاله یا پایان‌نامه مطرح می‌شوند و نگارش پایان نامه بسیار مهم است.
پیشنهادات برای تحقیقات بیشتر می تواند به طور مستقیم از محدودیت‌ها ناشی شود. فقط بیان نکنید که باید مطالعات بیشتری انجام شود بلکه ایده های مشخصی را در مورد چگونگی کار آینده در زمینه هایی که تحقیقات شما قادر به پرداختن به آنها نبود ارائه دهید.
 • پژوهش‌های بیشتری می‌بایست برای بررسی ….. انجام گیرد.
 • مطالعات آتی در این حوزه باید متمرکز بر بررسی ….. باشد.

ارسال دیدگاه