تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در فنلاند

تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در فنلاند

تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در فنلاند

تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در فنلاند در شرایطی امکان دارد که متقاضیان آن در آزمون ورودی دانشگاه های این کشور شرکت کنند. برای کسب آمادگی در این آزمون متقاضیان باید در دوره یک ساله پیشپزشکی شرکت کنند تا آمادگی لازم را برای کسب نمره لازم در آزمون ورودی بدست بیاورند. از آن جا که زبان تحصیل در این دوره آمادگی پیشپزشکی زبان فنلادی است، متقاضیان باید دارای مدرک مهارت زبان فنلاندی باشند. متقاضیان در این دوره پیشپزشکی به تحصیل دروس شیمی، زیست شناسی، فیزیک و ریاضیات می پردازند. علاوه بر این دارا بودن مدرک مهارت زبان فنلاندی برای دانشجویان بین المللی الزامی می باشد.

مدارک لازم اخذ ویزای تحصیلی پزشکی و دندانپزشکی فنلاند

متقاضیان به منظور اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه های فنلاند نیازمند اخذ ویزای تحصیلی این کشور می باشند. متقاضیانی که شهروندان اتحادیه اروپا می باشند، برای تحصیل در فنلاند نیازمند اخذ ویزای تحصیلی نمی باشند اما شهروندان کشورهای غیر اتحادیه اروپا مانند متقاضیان ایرانی باید قبل از ورود به فنلاند برای اخذ ویزا و اقامت تحصیلی در این کشور درخواست دهند. بر این اساس متقاضیانی که قصد اقامت بیش از ۶ ماه در این کشور را داشته باشند، باید در حدود ۳ ماه قبل از ورود به فنلاند، درخواست اخذ ویزا و اقامت تحصیلی خود را ارائه دهند. بدین منظور متقاضیان باید مدارک زیر را برای اخذ ویزای تحصیلی فنلاند ارائه دهند:

 • پاسپورت معتبر با اعتبار کافی
 • ارائه انگیزه نامه تحصیلی و اهداف تحصیل
 • ارائه مدارک تحصیلی دانشگاهی یا دیپلم متوسطه
 • ارائه تمکن مالی کافی مبنی بر توانایی تامین هزینه های زندگی و تحصیل در فنلاند
 • ارائه بیمه نامه مسافرتی با پوشش ۳۰.۰۰۰ یورو
 • ارائه فرم تکمیل شده درخواست ویزای تحصیلی پزشکی و دندانپزشکی فنلاند
 • ۲ قطعه عکس در اندازه عکس پاسپورت
 • نامه پذیرش از دانشگاه معتبر فنلاند
 • گواهی عدم سوپیشینه
 • رسید پرداخت هزینه درخواست ویزای تحصیلی در حدود ۳۰۰ یورو

مدارک لازم اخذ پذیرش پزشکی و دندانپزشکی فنلاند

متقاضیان تحصیل پزشکی و دندانپزشکی فنلاند به منظور اخذ پذیرش باید مدارک لازم را ارائه دهند. از جمله مدارک مهم موارد زیر را می توان ذکر کرد:

 • آخرین مدرک تحصیلی دیپلم علوم تجربی و یا مدرک دانشگاه
 • ریزنمره های تحصیلی دیپلم و دوره دانشگاه
 • پاسپورت معتبر
 • انگیزه نامه تحصیلی متقاضی
 • مدرک مهارت زبان فنلاندی (سوئدی)
 • نمره پذیرش در آزمون ورودی پیشپزشکی

آزمون ورودی پزشکی و دندانپزشکی فنلاند

متقاضیان تحصیل پزشکی و دندانپزشکی فنلاند باید قبل از تحصیل در این دانشگاه ها در دوره یک ساله پیشپزشکی شرکت کنند تا آمادگی لازم برای اخذ نمره لازم در آزمون ورودی را کسب کنند. شرکت در این دوره آمادگی پیشپزشکی برای همه متقاضیان تحصیل در دانشگاه های پزشکی و دندانپزشکی فنلاند الزامی است. از آن جا که زبان تحصیل پزشکی و دندانپزشکی فنلاند زبان بومی فنلاندی است، متقاضیان باید دارای مدرک مهارت زبان فنلاندی باشند.آزمون ورودی پزشکی و دندانپزشکی فنلاند هر سال در ماه می برگزار می شود و متقاضیان برای ثبت نام در این آزمون تا ماه مارس و اپریل مهلت دارند. دروس و موضوعات درسی تدریس شده در دوره آمادگی پیشپزشکی و همچنین آزمون ورودی شامل دروس فیزیک، شیمی، زیست شناسی و ریاضیات می باشد. بر اساس نمره های دور مقدماتی و آزمون های ورودی متقاضیان مستعد انتخاب می شوند.

زبان تحصیل پزشکی و دندانپزشکی فنلاند

دانشگاه های پزشکی و دندانپزشکی فنلاند به زبان بومی فنلاندی و سوئدی تدریس می کنند، البته برخی دانشگاه های این کشور به زبان انگلیسی نیز تدریس می کنند. متقاضیان برای تحصیل پزشکی و دندانپزشکی فنلاند باید دارای مدرک مهارت زبان فنلاندی باشند. از آن جا که کشور فنلاند دوره و کورس های زبان فنلادی را به متقاضیان ارائه نمی دهد و در واقع ویزای دوره ها و کورس های زبانی را برای متقاضیان بین المللی صادر نمی کند، متقاضیان باید از قبل در این دوره های زبانی شرکت کرده و مدرک مهارت زبان فنلاندی خود را اخذ کرده باشند. متقاضیانی که قصد تحصیل در رشته های دیگر دانشگاه های فنلاند را دارند، می توانند به زبان انگلیسی نیز تحصیل کنند.متقاضیان بین المللی رشته های دیگر می توانند در دانشگاه های انگلیسی زبان این کشور به تحصیل بپردازند اما باید به این موضوع توجه کرد که متقاضیان تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در هر کشور براساس کار و ارتباط و تعامل نزدیک با مردم آن کشور و طبابت و کار پس از فارغ تحصیلی باید با زبان جامعه آن کشور آشنا باشند تا بهتر بتوانند با بیماران ارتباط برقرار کنند.مردم فنلاند به زبان انگلیسی نیز صحبت می کنند و دانشجویان از این لحاظ مشکلی نخواهند داشت و حتی در برخی رشته ها تحصیل به زبان انگلیسی امکان پذیر می باشد اما تحصیل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی فنلاند فقط به زبان فنلادی و سوئدی امکان پذیر است.

برنامه تحصیل پزشکی فنلاند

متقاضیان برای تحصیل در دوره پزشکی فنلاند باید دارای مدرک مهارت زبان فنلاندی باشند چون زبان تدریس در این رشته زبان فنلاندی می باشد. مدت زمان تحصیل پزشکی فنلاند در حدود ۶ سال می باشد. دانشجویان کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیاز به پرداخت شهریه برای تحصیل پزشکی در فنلاند ندارند. زبان تحصیل در مقطع دکترای پزشکی و دندانپزشکی فنلاند زبان فنلاندی یا سوئدی است و اگر متقاضی فاقد مدرک مهارت زبان فنلاندی و یا سوئدی باشد، به دلیل عدم وجود دوره های آمادگی زبان فنلاندی در این کشور نمی تواند در رشته پزشکی فنلاند تحصیل کند.پذیرش در دوره پزشکی فنلاند بسیار رقابتی می باشد. متقاضی به منظور پذیرش در دوره پزشکی فنلاند باید دارای رزومه تحصیلی علمی قوی، مدرک مهارت زبان فنلاندی، پذیرش در آزمون پذیرش پزشکی و توصیه نامه تحصیلی از اساتید قبلی باشد.

برنامه تحصیل دندانپزشکی فنلاند

متقاضی برای تحصیل دندانپزشکی در دانشگاه های فنلاند باید در آزمون ورودی نمره لازم را کسب کند. همانند تحصیل در دوره پزشکی، متقاضی برای شرکت در دوره دندانپزشکی این کشور نیز باید در دوره پیشپزشکی یا پریمدیکال دانشگاه های این کشور شرکت کند. در این دوره متقاضیان به تحصیل دروس زیست شناسی، شیمی، فیزیک و ریاضیات می پردازند. آزمون ورودی دوره پزشکی و دندانپزشکی فنلاند به زبان فنلاندی می باشد. طول مدت تحصیل دندانپزشکی فنلاند در حدود ۵ سال است و زبان تحصیل این دوره زبان فنلاندی می باشد.

ارسال دیدگاه