سرقت مقالات مروری و راههای پیشگیری از آن

سرقت مقالات مروری

سرقت مقالات مروری و راههای پیشگیری از آن

سرقت مقالات مروری يكي از عوامل تباه شدن ايده هاست. شاید بتوان به صورت حتم  بیان نمود امروزه یکی از دغدغه های اصلی نویسندگان مقالات رفع سرقت کردن و یا جلوگیری از سرقت مقالات مروری شان می باشد. گروه محققین پزشکی MRG دراین متن به یکی از راه های موثر در جلوگیری از سرقت مقالات مروری اشاره می نمایند .

یکی از راه های موثر برای رفع سرقت مقالات پارافریز می باشد. با پارافریز مقالات مروری در متن های نوشته شده نوعی تغییر ساختار ایجاد می کنیم. اما نقطه کلیدی در این نوع روش برای رفع سرقت مقالات مروری, تغییر ساختار متون با حفظ مفهوم جملات می باشد.

روش پارافریز کردن یک روش با کاربرد چندگانه می باشد که علاوه بر استفاده برای جلوگیری از سرقت مقالات مروری در متن ها و مقالات ترجمه شده به زبان انگلیسی نیز کاربرد دارد. این یکی از اصلی ترین راه های جلوگیری از سرقت ادبی است.

متخصصان گروه محققین پزشکی MRG از طریق فرایند یادگیری فرآیند پارافریز را برای شما کاربران عزیز آسان می نماید

روش اول

در روش اول برای پارافریز کردن جهت جلوگیری از سرقت مقالات مروری کلمات مترادف و هم معنی را جایگزین لغات دیگر مینماییم درست است که نکات نگارش مقالات مروری بسیار مهم هستند اما در هر حال رعایت پارافریز کردن ضروری است. این روش را بیشتر زبان آموزان استفاده می کنند. روش اول ذکر شده برای جلوگیری از سرقت مقالات مروری روش کاربردی اما کمی مشکل است.

سختیه این روش به خاطر معادل یابی کلمات نمی باشد. زیرا همان طور که می دانید برای کلمات فارسی و انگلیسی مترادف های گوناگونی موجود می باشد , اما مشکل از اینجا شروع می شود که این مترادف ها همیشه همان معنی را نمی‌دهد و اینگونه با انتخاب کلمه نامناسب و جایگزین آن در مقالات معنی و مفاهیم جملات استفاده شده در مقالات مروری به طور کلی متفاوت خواهد شد.

زیرا مطالب علمی و مقالات مروری می بایست به طور صریح و دقیق از پارامترهای تعریفی اختصاص یافته به خود استفاده ببرد.

روش دوم

در این روش که برای جلوگیری از سرقت مقالات مروری یاد شده است می بایست  ترتیب قرارگیری لغات جمله را تغییر دهیم. روش یاد شده از لحاظ فنی آسان تر از  روش  اول می باشد. زیرا تغییر ترتیب لغات در روش پارافریز آسان تر از معادل یابی و پیدا کردن مترادف کلمات به درستی می باشد .

همچنین از مزایای روش دوم می‌توان احتمال خطای کمتر در آن را ذکر کرد. با این وجود این روش نیز سختی‌های کار خود را دارد. به طور مثال زمانی که ما ترتیب لغات را تغییر میدهیم ممکن است ساختار برخی لغات را به ناچار مجبور باشیم تغییر بدهیم. یا اینکه برای حفظ ساختار دستوری جمله مجبور باشیم لغات تازه این را به مقالات مروری اضافه کنیم.

روش سوم

روش سوم نیز روشی کاربردی برای رفع سرقت مقالات مروری می باشد. در این روش باید گرامر جمله تغییر یابد تغییر گرامر جمله ها به نظرم کاری سخت تر از روش های یاد شده می آید, اما در واقع تغییر گرامر ساده تر از تغییر لغات است

هنگام نوشتن مقالات مروری درصد خطا و اشتباه در روش مذکور پایین‌تر است زیرا اگر شما از طریق تغییر گرامر جمله ها را نیز تغییر دهید. در این کار اشتباهی هم صورت گیرد باز جمله شما قابل فهم و صحیح است اما اگر در روش ذکر شده در روش اول برای تغییر جملات از لغات اشتباه استفاده کنید متن شما قابل فهم نمی باشد.

ارسال دیدگاه