مجلات بی اعتبار وزارت علوم

مجلات بی اعتبار وزارت علوم

مجلات بی اعتبار وزارت علوم

مجلات بی اعتبار وزارت علوم و همچنین نشریات نامعتبر بین المللی به صورت کامل برای دانلود در آخر مطلب برای شما عزیزان قرار داده شده است. فقط مجلاتی که دارای پروسه داوری نیستند و یا پروسه داوری در آنها استانداردهای لازم را ندارد، بی اعتبار اعلام می شوند. در اینگونه مجلات تاریخ وارد شدن آنها به لیست مجلات بی اعتبار، مهم است و از آن تاریخ است که دیگر چاپ مقاله در آنها امتیازی ندارد.

مجلات جعلی با مجلات بی اعتبار چه تفاوتی دارند؟

red blacklist

مجلات بی اعتبار مجلات واقعی، ثبت شده و دارای آدرس مشخص هست که فقط سیستم داوری مقالات در آنها فاقد استاندارد لازم است.

باید اشاره کرد که مجلات جعلی، مجلات واقعی و ثبت شده ای هستند که دو وب سایت دارند. وب سایت اول معتبر و وب سایت دوم توسط کلاه برداران ساخته شده است و پژوهشگران مقالات خود را به اشتباه، به وب سایت جعلی آن ارسال می نمایند. در لیست مجلات جعلی، آدرس واقعی و آدرس جعلی منتشر می شود. در صورتیکه پژوهشگران مقاله خود را به مجلات جعلی ارسال کرده باشند، این مقاله بدون در نظر گرفتن تاریخ وارد شدن به لیست مجلات، جعلی و بی اعتبار شناخته می شود.

چگونه متوجه بی اعتبار و جعلی بودن مجلات شویم؟

شناسایی مجلات بی اعتبار و جعلی کار سختی است و نیاز به تخصص دارد. در این خصوص در دانشیار بخشی با عنوان “شیوه بررسی اعتبار مجلات” وجود دارد که تکنیک هایی را در این خصوص ارائه می دهد. همچنین اگر تکنیک های ارائه شده در بخش “شیوه انتخاب مجلات” را مطالعه نمایید، بهترین مجلات را برای مقاله خود انتخاب خواهید کرد.

آیا گروه محققین پزشکی MRG خدمات بررسی مجلات ارائه می دهد؟

کارشناسان MRG مجلات شما را کامل بررسی خواهند کرد. پژوهشگران می توانند مشخصات مجله مورد نظر خود را به MRG ارسال نمایند تا توسط متخصصین مرکز بررسی شود. برای هر مجله ارسال عنوان، ISSN و آدرس وب سایت الزامی است.

لیست نشریات نامعتبر بین المللی

دانلود لیست مجلات نامعتبر بین المللی

دانلود مجلات نامعتبر وزارت بهداشت نیز در وبلاگ MRG‌ قابل دسترسی است.

لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم

دانلود لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم

ارسال دیدگاه