معرفی مجله نامعتبر در وزارت بهداشت Journal of Research in Medical and Dental Science

بالاخره ماه ها بعد از اینکه یک پستی در رابطه با یک مجله نامعتبر در کانال محققین جوان درج شد، وزارت بهداشت این مجله نامعتبر را در لیست سیاه مجلات قرار داد
Journal of Research in Medical and Dental Science
ISSN: 2347-2367
https://www.jrmds.in/
این مجله که چندین سال است با دریافت مبالغ هنگفت (150-250 دلار) بدون داوری علمی مقالات نویسندگان ایرانی را چاپ می نمود بالاخره بعد از مدتها تعلل بتازگی وارد لیست سیاه مجلات وزارت بهداشت شد!
نویسندگان محترم دقت نمایند تاریخ نامعتبر شدن این مجله از ابتدای برج 9 میلادی ( 10 شهریور 98) خواهد بود.

پست چندماه قبل کانال محققین جوان درباره این مجله:
https://t.me/edu_medresearcherss/3017

پست دیگر در سایت درباره مجلات نامعتبر و فیک در پزشکی:

مجلات فیک، جعلی، نامعتبر چیست و چگونه تشخیص دهیم؟

پست دیگر جهت معرفی مجلات نامعتبر و فیک وزارت بهداشت:

کدام مجلات علوم پزشکی نامعتبر، جعلی یا فیک هستند؟

ارسال دیدگاه