معرفی یک مجله جعلی در علوم پزشکی (Kuwait Medical Journal )

محققین پزشکی سینوهه

📧طی پیامی که یکی از همراهان عزیز کانال محققین جوان ارسال کردند ، متوجه شدیم یک مجله جعلی با الگوبرداری از مجله معتبر
Kuwait Medical Journal (KMJ)
اقدام به طراحی و تهیه یک سامانه آنلاین دریافت مقاله، نموده است.
محققین عزیز توجه فرمایند سایت اصلی این مجله به شرح زیر است:
سایت معتبر مجله
در همان صفحه قید شده است پذیرش مقاله در این مجله رایگان است. و ایمیل رسمی مجله
kmj@kma.org.kw
می باشد.
✏️ به گفته این همراه عزیز کانال، مجله جعلی از نویسندگان ایرانی 500-700 دلار دریافت می کرده است.
سایت مجله جعلی
در بخش نویسندگان (Author Guidelines) ایمیلی که مجله جعلی معرفی کرده است به شرح زیر است که توسط شخص عادی راحت تهیه می شود و ایمیل آکادمیک نیست:
joukuwait@gmail.com
همچنین به آرشیو مجله که مراجعه می کنیم مشاهده میکنیم که مجله ای با ظاهرا 50 سال سابقه آرشیوش خالی است!!
🏅در پایان از محققین عزیز تقاضا می شود قبل از سابمیت و پرداخت هزینه مجلات، ابتدا معتبر بودن آن را در سایهای رسمی که در این کانال نیز آموزش داده شده است، بررسی فرمایند:

📄شیوه تشخیص ISI بودن مجلات

🗞توضیحاتی درباره مجلات جعلی و نامعتبر

📰معرفی برخی مجلات نامعتبر و جعلی

ارسال دیدگاه