نحوه محاسبه حقوق طرح وزارت بهداشت

حقوق طرح وزارت بهداشت

نحوه محاسبه حقوق طرح وزارت بهداشت

نحوه محاسبه حقوق طرح وزارت بهداشت برای مشمولان در این مقاله همراه با جزییات کامل و میزان افزایش حقوق و همچنین حقوق فوق العاده خاص توضیح داده شده است. کلیه فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی و آزاد که مشمول طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت می باشند باید در بازه زمانی مشخص شده به سامانه رشد وزارت بهداشت مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام در این طرح اقدام نمایند. البته باید اشاره کرد که ادامه تحصیل بعد از سربازی و گذراندن طرح نیز امکان پذیر می‌باشد.

نکته حائز اهمیت این است که مشمولین این طرح به دو دسته زیر تقسیم می شوند و زمان ثبت نام به صورت مجزایی برای آن ها در نظر گرفته خواهد شد :

مشمولین این طرح مزایا و حقوق و مرخصی و پاداش و … را مطابق آیین نامه تصویب شده اداری و استخدامی دریافت کرده و مشمول بیمه صندوق تامین اجتماعی هستند. استفاده از مرخصی مطابق آیین نامه صادر شده که به تصویب وزارت بهداشت و درمان رسیده است، می باشد. نکته حائز اهمیت این است که پرداخت حقوق و مزایا، مدت مرخصی افراد و … بر عهده موسسه می باشد.

همچنین مشمولین این طرح مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق دو ماهه هستند. در رابطه با حقوق طرح وزارت بهداشت مبلغ دقیقی اعلام نشده و نحوه محاسبه حقوق وزارت بهداشت مطابق با این که افراد در چه منطقه ای مشغول به خدمت شده و یا چند نفر را پوشش دهند، متفاوت خواهد بود.

برای مثال میزان حقوق پزشکان مناطق محروم بیشتر از مراکز استان ها می باشد و همچنین این حقوق بر اساس افراد تحت پوشش پزشک مختلف خواهد بود. به طور کلی بازه حقوق ماهانه حدودا 5 الی 17 میلیون تومان می باشد. در طول یک ماه، دو روز و نیم امکان مرخصی با حقوق برای کارکنان وزارت بهداشت فراهم شده است و بابت هر ساعت اضافه کاری هزینه مجزا اضافه بر حقوق دریافت خواهند کرد.

میزان افزایش حقوق طرح وزارت

افزایش حقوق

در سال گذشته به دفعات، حقوق کارکنان نظام سلامت افزایش یافت به طوری که می توان اظهار داشت مجموع این افزایش ‌ها حدود 125 درصد بوده است. کلیه افزایش‌ میزان حقوق ‌ها به بحران کرونا وابسته بوده و در حالی که غیر از هزینه ‌های واکسن کرونا، حدود 4 هزار میلیارد تومان میزان هزینه ای بود که کرونا به نظام سلامت وارد کرد که عمده این بودجه صرف افزایش حقوق ‌ها، پرداخت معوقات حقوق و کارانه شده است.

میزان افزایش حقوق طرح وزارت با تصمیم شورای عالی کار، در سال جاری با افزایش 57/4 درصدی همراه بوده است. این افزایش حقوق برای کارکنان رسمی رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهدا و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز صدق می‌ کند.

فارغ التحصیلان دانشگاه های علوم پزشکی پس از اتمام طرح خدمت نیروی انسانی برای دریافت گواهی پایان طرح وزارت بهداشت می بایست به سامانه پایان طرح وزارت بهداشت مراجعه نموده و اقدامات لازم برای اتمام طرح در محل خدمت را انجام دهند.

میزان حقوق فوق العاده خاص وزارت بهداشت

حقوق فوق العاده

نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرائی مطابق با امتیاز ارزشیابی عوامل شغل، شاغل و دیگر ویژگی ها می باشد. در نهایت این امتیازها در ضریب ریالی ضرب شده و مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار خواهند گرفت. به طور کلی فوق العاده‌ های مختلف ابزارهایی جهت افزایش امتیاز مذکور و افزایش حقوق و مزایای کارمندان استخدامی دستگاه های اجرایی به شمار می روند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای ایجاد انگیزه همچنین جبران زحمات کارکنان کادر سلامت، پیشنهاد صدور مجوز برای پرداخت فوق العاده خاص به کارکنان حوزه سلامت این وزارت خانه را به دولت ارائه کرده است. این نوع پرداخت بر مبنای جمع ریالی حق شغل و شاغل ضرب در عدد ثابتی که از سوی هیئت امنا وزارتخانه تصویب می شود، خواهد شد.

در ادامه فوق العاده ویژه با توجه به عوامل مختلفی از قبیل بازار کار داخلی و بین ‌المللی، ریسک‌ پذیری، حساسیت‌ کار و … به پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران، امتیاز ویژه ‌ای برای 25 درصد مشاغل و 50 درصد‌ برخی از دستگاه های اجرائی در نظر گرفته است.

پرداخت فوق العاده خاص هم اکنون در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت، مراحل خود را سپری می کند و وزارت بهداشت و سازمان برنامه با بیان این که تعداد پرسنل درخواست کننده فوق العاده خاص به طور تقریبی 500 هزار نفر است، اعلام داشته که با ضریب 3 نیازمند حدود 75 هزار میلیارد تومان بودجه می باشد.

تفاوت میان طرح فوق العاده ویژه و فوق العاده خاص

در رابطه با تفاوت میان طرح فوق العاده ویژه و فوق العاده خاص می توان این طور گفت که فوق العاده ویژه بسته به مشاغل متفاوت است، به عنوان مثال در دوران کرونا فوق ‌العاده اضافه شد و در اواخر سال 98، پنجاه درصد به برخی از ضرایب تحت فوق العاده اضافه شد. فوق العاده خاص ضریب دیگری است که به سال 1390 بر می گردد و منحصر به پزشکانی است که در سازمان پزشکی قانونی کار می‌ کرده اند.

ارسال دیدگاه