پابمد (PubMED) چیست؟

مجلات علوم پزشکی نمایه در PUBMED پابمد

مهمترین ابزار برای جستجوی پایگاه داده‌های آزاد (دیتابیس) مدلاین است، که حاوی اطلاعات بیبلیوگرافی پژوهشی برای تمام رشته‌ای علوم پزشکی و زیست‌شناسی است. این دیتابیس تا سال ۲۰۰۸ حاوی ۱۷ میلیون عنوان بود که قدیمیترین آنها به سال ۱۸۶۵ باز می‌گردد (Yearly Citation Totals ,from2008).

پاب مد  مجموعه‌ای از اطلاعات کیفی مرکز ملی اطلاعات زیست‌فناوری و سایر نهادهای و سازمان‌های دولتی حوزه سلامت ایالات متحده آمریکا است ( Hooman H. Rashidi, Lukas K. Buehler,2000) این دیتابیس بطور رایگان برای جهانیان قابل دسترس است. با اینحال قابلیت دانلود رایگان برای همه مقالات را ندارد. در واقع بسته به اجازه ناشر و خود مجله در پابمد قادر به دانلود برخی مقالات هستیم

 

لیست مجلات علوم پزشکی ایرانی نمایه در #پابمد PubMed تا سال 2019

✏️Basic and Clinical Neuroscience
2008-126X
2228-7442
ISI, PubMed, Scopus

 

✏️Current Medical Mycology
2423-3439
2423-3420
PubMed

 

✏️International Journal of Endocrinology and Metabolism
1726-913X
1726-9148
ISI, PubMed, Scopus

 

✏️Iranian Journal of Pathology
1735-5303
2345-3656
PubMed, Scopus

 

✏️Journal of Cardiovascular and Thoracic Research
2008-5117
2008-6830
ISI, PubMed

 

✏️Journal of Lasers in Medical Sciences
2008-9783
2228-6721
ISI, PubMed, Scopus

 

✏️Journal of Ophthalmic and Vision Research
2008-2010
2008-322X
ISI, PubMed, Scopus

 

✏️Medical Journal of Islamic Republic of Iran
1016-1430
2251-6840
PubMed, Scopus

 

✏️Reports of Biochemistry and Molecular Biology
2322-3480
ISI, PubMed, Scopus

ارسال دیدگاه