چگونه یک مقاله علمی پژوهشی بنویسیم؟

مقاله علمی پژوهشی

نکات مهم مقاله علمی پژوهشی بنویسیم؟

مقاله علمی پژوهشی با کیفیت روش مشخصی برای نوشتن دارد و محتویات آن باید به صورت دقیق بر اساس نکاتی که در ادامه به شرح آنها می‌پردازیم نوشته شود و میزان اجزا نیز باید طبق همین مقاله کنترل شود.

۱)مقاله را باید در فرمت ژورنالی که به آن ارسال می شود، تنظیم کرد.

۲) موضوع مقاله باید در حیطه موضوعی مجله باشد و گرنه مجله آن مقاله را نمی پذیرد.

۳) ریفرنس های مقاله، جداول، نمودارها و اشکال باید به طریقی تدوین شود که مجله عنوان کرده است.

۴) مقاله را تنها به یک ژورنال باید ارسال کرد و بعد از رد مقاله توسط آن مجله می توانیم آن را به سایر ژورنال ها بفرستیم.

۵) منظور از ژورنال علمی، زورنالی است که حداقل دارای رتبه علمی – پژوهشی از وزارت بهداشت یا وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری باشد.

۶) مجلات دارای نمایه های اسکوپوس، آی. اس. آی و پاپمد در حکم ژورنال های علمی و دانشگاهی هستند.

چگونه یک مقاله علمی پژوهشی بنویسیم؟

ابتدا باید اشاره کرد که شناخت مجلات علمی پژوهشی بسیار مهم است. مقالات علمی پژوهشی حاصل پژوهش ها و تحقیقات توصیفی و آزمایشگاهی است. این نوع از مقالات از نتایج تحقیقات استخراج می شوند و به منظور منتشر کردن یافته ها و دست آوردهای تحقیقاتی و پژوهشی نوشته می شوند و در مسیر تولید دانش و توسعه آن کمک زیادی می کنند.

یک مقاله علمی پژوهشی چه ویژگی هایی دارد؟

برای تهیه یک مقاله علمی پژوهشی ابتدا باید موضوعی انتخاب شود که چیزی به علم اضافه کند. پژوهشگر هایی که تازه کار هستند ممکن است دچار اشتباه انتخاب یک موضوع بزرگ و گسترده باشند که از عهده یک مقاله خارج است و انتخاب یک موضوع گسترده برای یک مقاله اشتباه است. مثلا یک موضوع با اهمیت در زمینه مدیریت مانند TQM یا CRM یا موارد دیگری از این دست یک موضوع بسیار علمی و قابل توجه است. بنابراین مطالعات گسترده در این زمینه و استفاده از چندین و چند منبع داخلی و خارجی، تلخیص، مقایسه و ارزیابی و نتیجه گیری از این منابع یک پژوهش کامل و جدید را شکل می دهد. در نتیجه این کار بزرگترین اشتباهی است که برای نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی بدان دچار می شوید.

اشتباه بزرگ دوم این است که به چنین مقالاتی Review گفته می شود و فاقد ارزش علمی است. گردآوری آثار و نتایج مولفین دیگر و درکنار هم قرار دادن آنها مجموعا ادبیات پژوهش یک مقاله علمی-پژوهشی را تشکیل می دهد. پس از انتخاب یک موضوع مناسب سپس باید به گردآوری آثار و نتایج مولفین داخلی و خارجی در زمینه موضوع منتخب بپردازید. به این ترتیب ادبیات پژوهش شما شکل می گیرد. مهمترین ویژگی و ارزش هر پژوهش علمی اتکای آن بر اطلاعات دست اول است که در روند انجام پژوهش بدست می آید.

به طور خلاصه ویژگی های یک مقاله علمی- پژوهشی به شرح زیر می باشد:

 • گزارش مختصر و کامل علمی گرفته شده از یک پروژه تحقیقاتی و پژوهشی
 • حجم آن ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ کلمه (حداکثر ۱۰ صفحه A4)

 اجزای مقاله ی علمی پژوهشی:

 1. عنوان
 2. چکیده‌ی فارسی
 3. چکیده‌ی انگلیسی
 4. متن اصلی
 5. تشکر و قدردانی
 6. فهرست منابع 

محتویات صفحه عنوان به ترتیب شامل مراحل زیر می باشد:

 1. عنوان مقاله
 2. نام، نام خانوادگی مؤلفان، رتبه علمی( مربی، استادیار، دانشیار، استاد ،کارشناس ارشد، کارشناس…)، نام رشته، وابستگی سازمانی شامل ذکر نام مرکز تحقیقات یا گروه و دانشکده و دانشگاه و شهر و کشور همه مؤلفان.
 3. آدرس پستی و آدرس الکترونیکی و شماره‌ی تلفن ثابت یا همراه فردی که مقصد مکاتبات مجله و دیگران (خوانندگان مجله) خواهد بود (نویسنده مسئول).
 4. نام مرکز یا سازمان تأمین کننده‌ی بودجه‌ی طرح پژوهشی که این مقاله نتیجه‌ی آن است و شماره طرح پژوهشی (لازم به ذکر است اگر از هیچ سازمانی کمک مالی صورت نگرفته، قید گردد.)
 5. عنوان مکرر (عنوان کوتاهی برای استفاده در سر صفحه‌های مقاله چاپ شده، که حداکثر ۲۰ حرف داشته باشد).

اجزای چکیده ی فارسی مقاله ی علمی پژوهشی:

مقدمه

 1. حداقل ۲ جمله و حداکثر ۳ جمله
 2.  جمله آخر به هدف کلی پژوهش اشاره کند.
 3. زمان فعل جمله اول و دوم، حال و جمله آخر یا هدف، گذشته باشد.

روش بررسی

 1. نوع پژوهش، نوع مطالعه،
 2. جامعه، زمان و مکان،
 3. حجم نمونه، روش نمونه گیری،
 4.  ابزار جمع آوری داده ها ، روایی و پایایی ابزار، روش جمع آوری داده ها،
 5.  نوع تحلیل یافته ها (مثلا در تحلیل توصیفی اشاره به توزیع درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و اگر تحلیل استنباطی است اشاره به آزمونهای مختلف استفاده شده ضروری است) و ابزار یا نرم افزار تحلیل یافته ها است (زمان افعال در این قسمت باید گذشته مجهول سوم شخص باشد.)

یافته‌ها

 1. ۲ تا حداکثر ۳ جمله
 2. زمان افعال گذشته

 بحث و نتیجه گیری

 1. بین ۱-۲ جمله
 2. با زمان افعال آینده یا حال

 واژه‌های کلیدی

 1. بین ۳ الی ۸ واژه
 2. انتخاب واژه‌های کلیدی از اصطلاحنامه‌ی پزشکی فارسی  (MeSH)، اصطلاحنامه نما و دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، اصطلاحنامه ها و فرهنگ های تخصصی.

مجموعا بخش چکیده فارسی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کلمه می باشد.

اجزای چکیده‌ی انگلیسی مقاله علمی- پژوهشی (۲۰۰ تا ۲۵۰ کلمه‌) شامل:

 1. Title
 2. Introduction
 3. Methods
 4. Results
 5. Conclusion
 6. Key words

ارسال دیدگاه