چگونه p-value را در مقالات خود به طور صحیح گزارش کنیم؟

چاپ ISI پزشکی

به طور کلی p-value نشان میدهد که آیا تفاوت یا ارتباط به متغیرهای یک مطالعه ناشی از شانس بوده است یا نه.
موارد زیر بهتر است در گزارش p-value مورد نظر باشد.

۱- همواره سطح معنی داری را گزارش کنید. معمولا این سطح 0.05  است.

۲- در نظر داشته باشید که p-value به خوانندگان هیچ اطلاعی از اندازه و بزرگی تفاوت یا ارتباط بین متغیرها نمیدهد. بهتر است علاوه بر p-value  از آماره‌هایی نظیر odds ratio, difference in means یا موارد مشابه از اندازه اثر، گزارش شود.

۳- همواره جهت اثر را گزارش کنید. به مثال زیر توجه کنید
“We found a significant relationship between anxiety and job satisfaction (p < .05).”
در این گزارش مشخص نیست اضطراب با احساس رضایت نسبت مستقیم دارد یا معکوس. اما با گزارش “r = -.78”  میتوان جهت ارتباط را دریافت.

۴-همواره تست آماری مورد استفاده را برای هر p-value  گزارش کنید.

۵- در نظر بگیرید که p-value نمیتواند صفر باشد و مثلا گزارش
“p =  .00” or “p < .00”
نادرست است.

6- اگر P = 0.00 بود آنرا بصورت P < 0.001 گزارش می دهیم.

۷- بسیاری از مجلات از صفر قبل از نشانه ممیز استفاده نمیکنند‌. این شکل نوشتن ایرادی ندارد. مثلا
“p < .05.”

منبع
https://www.editage.com/insights/the-correct-way-to-report-p-values

ارسال دیدگاه