بلاگ

نمونه‌گیری هدفمند

نمونه‌گیری هدفمند چیست و چگونه انجام می‌شود ؟

نمونه‌گیری هدفمند چیست نمونه‌گیری هدفمند (قضاوتی) یک روش نمونه‌گیری غیراحتمالی است که در آن براساس پیش‌فرض‌های مشخصی افراد واجد شرایط به عنوان نمونه انتخاب می‌شوند. این شیوه بویژه برای انتخاب نمونه‌ای از خبرگان و صاحب‌نظران کاربرد بسیار زیادی دارد. از روش هدفمند به عنوان یک روش نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی و همچنین تصمیم‌گیری چندمعیاره بسیار استفاده می‌شود. زمانیکه هدف سنجش دیدگاه افرادی خبره باشد نخست ملاک‌هایی…

ادامه مطلب icon
نمونه‌گیری نظری

نمونه‌گیری نظری و شیوه انجام آن

نمونه‌گیری نظری نمونه‌گیری نظری (Theoretical sampling) روشی برای گرآوری داده‌ها جهت نظریه‌پردازی است که کدگذاری و طراحی روش پرسشگری برای ادامه مسیر، همزمان انجام می‌شود. یعنی در هر گام ضمن تحلیل و کدگذاری داده‌ها، پژوهشگر سرنخ‌هایی را برای ادامه روند پرسشگری و گردآوری داده‌ها مشخص می‌سازد. این شیوه از نمونه‌گیری یک روش نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی و به‌طور مشخص روش گراندد تئوری است. داده‌هایی…

ادامه مطلب icon
نمونه‌گیری سیستماتیک

نمونه‌گیری سیستماتیک چگونه انجام می‌شود ؟

نمونه‌گیری سیستماتیک چیست ؟ نمونه‌گیری سیستماتیک Systematic sampling یک روش نمونه‌گیری غیراحتمالی است که اعضای نمونه براساس فواصل مشخص انتخاب می‌شوند. اگر جامعه آماری همگن باشد و چارچوب نمونه‌گیری در دسترس باشد از این روش استفاده می‌شود. ایده اساسی نمونه‌گیری سیستماتیک انتخاب منظم تعدادی از افراد موجود در یک لیست می‌باشد. فرض کنید قرار است نمونه‌ای از اسم از فهرستی طولانی انتخاب شود. یک…

ادامه مطلب icon
نمونه‌گیری چندمرحله‌ای

نمونه‌گیری چندمرحله‌ای چگونه است ؟

نمونه‌گیری چندمرحله‌ای چگونه است ؟ نمونه‌گیری چندمرحله‌ای Multistage sampling فرایند انتخاب نمونه به‌گونه‌ای است که در هر مرحله تعداد واحدهای انتخاب نمونه کمتر می‌شوند. در این شیوه از نمونه‌گیری افراد جامعه با توجه به سلسله‌مراتبی از انواع واحدهای جامعه از بزرگتر به کوچکتر انتخاب می‌شوند. برای مثال فرض کنید جامعه آماری دانش‌آموزان دبستانی یک شهر هستند. واحد نمونه‌گیری سطح نخست:…

ادامه مطلب icon
مثلث‌سازی

مثلث‌سازی در روش پژوهش

مثلث‌سازی در روش پژوهش مثلث‌سازی Triangulation روشی است که برای افزایش روایی و پایایی یافته‌های پژوهش بویژه در مطالعات کیفی و علوم اجتماعی استفاده می‌شود. در علوم اجتماعی از این روش برای بکارگیری و ترکیب چندین روش پژوهش جهت مطالعه پیرامون یک پدیده واحد استفاده می‌شود. دقت کنید مثلث‌سازی به خودی خود یک روش تحقیق خاص نیست. این مفهوم ناظر بر استفاده از چند…

ادامه مطلب icon
نمونه‌گیری خوشه‌ای

نمونه‌گیری خوشه‌ای چیست و چه کاربردی دارد ؟

نمونه‌گیری خوشه‌ای چیست ؟ نمونه‌گیری خوشه‌ای Cluster sampling یک روش نمونه‌گیری احتمالی از جوامع ناهمگن است که امکان تشکیل طبقه‌های همگن ندارند. منظور از یک جامعه ناهمگن یک جامعه آماری گسترده است که عناصر آن به صورتی پراکنده موجود هستند. اگر بتوان اعضای این جامعه را به طبقات مختلف تقسیم کرد از نمونه‌گیری طبقه‌ای (چینه‌ای) استفاده می‌شود. اما اگر امکان تشکیل طبقات وجود نداشته…

ادامه مطلب icon
نمونه‌گیری طبقه‌ای

نمونه‌گیری طبقه‌ای (چینه‌ای)

نمونه‌گیری طبقه‌ای (چینه‌ای) نمونه‌گیری طبقه‌ای (چینه‌ای) انتخاب نمونه از میان طبقه‌هایی است که از نظر درونی همگن و از نظر بیرونی ناهمگن هستند. اگر جامعه آماری ناهمگن باشد اما بتوان آن را به طبقه‌هایی تقسیم کرد که افراد هر طبقه از نظر متغیر مورد بررسی همگن باشند آنگاه می‌توان از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای استفاده کرد. روش نمونه‌گیری طبقه‌ای یا چینه‌ای…

ادامه مطلب icon
تحقیق کتابخانه‌ای

تحقیق کتابخانه‌ای چیست و چه مراحلی دارد ؟

روش تحقیق کتابخانه‌ای چیست؟ تحقیق کتابخانه‌ای Library research شامل فرایندی منظم و گام به گام است که برای گردآوری اطلاعات جهت نگارش یک مقاله یا ارائه یک سمینار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در طول فرایند یک مطالعه کتابخانه‌ای همواره لازم است که پژوهشگر به عق برگردد و اطلاعات قبلی را دستکاری، تعدیل و بازنویسی نماید. در تمامی تحقیقات علمی مورد…

ادامه مطلب icon
پروتکل مصاحبه

پروتکل مصاحبه چیست ؟

پروتکل مصاحبه چیست ؟ پروتکل مصاحبه فرمی شامل دستورالعمل‌هایی برای فرایند مصاحبه، پرسش‌هایی که باید پرسیده شود و فضایی برای یادداشت برداری پاسخ‌های مصاحبه‌شونده است. این فرم است توسط پژوهشگر یا گروه پژوهشی طراحی می‌شود. این راهنمای مصاحبه که حتی در مصاحبه دکتری نیز کاربرد دارد باعث حصول اطمینان از رعایت خطوط اساسی پژوهش با مصاحبه‌شونده می‌شود. راهنما به عنوان…

ادامه مطلب icon
پژوهش اسنادی

پژوهش اسنادی چیست و چه کاربردی دارد ؟

ژپژوهش اسنادی چیست ؟ پژوهش اسنادی Documentary research استفاده از منابع و اسناد بیرونی برای پشتیبانی از نظریه یا دیدگاهی در مطالعات دانشگاهی است. بسیاری از اوقات، اصطلاح تحقیق کتابخانه‌ای را به‌جای پژوهش اسنادی به‌کار می‌برند، که به‌نظر، اصطلاح دقیق و درستی نیست. زیرا منظور از مطالعات کتابخانه‌ای، مطالعاتی است که موضوعات مورد مطالعه در اختیار و دسترس پژوهشگر قرار ندارد. این…

ادامه مطلب icon
1 2 3 11