تماس با ما

لیست خدمات

 • برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه پژوهشی
 • مشاوره در انتخاب موضوع در حوزه علوم پزشکی و علوم زیستی
 • مشاوره در انتخاب مجله، سابمیت و اکسپت مقاله
 • ترجمه تضمینی تخصصی فارسی به انگلیسی (ویژه علوم پزشکی و علوم زیستی)
 • ویراستاری نگارشی مقالات انگلیسی
 • ویراستاری فارسی
 • ویراستاری علمی و محتوایی مقالات انگلیسی
 • بررسی رایگان Plagiarism
 • صفحه آرایی مقالات منطبق بر style مجله با نرم افزار InDesign
 • داوری علمی و ساختاری مقالات و فرمت بندی نهائی طبق دستورالعمل مجلات
 • اصلاح و فرمت بندی رفرنس ها طبق فرمت های ونکوور، هارورارد و …
 • تهیه چکیده تصویری
icon

آدرس ایمیل

Iranianmedicine90@gmail.com
medresearchers@gmail.com

icon

شماره تماس/تلگرام:

09395668056

icon

آدرس

شعبات مرکزی در تهران، گیلان، کردستان، خوزستان