چکیده چیست و نگارش چکیده چگونه انجام میگیرد ؟

چکیده

چکیده ( Abstract )

چکیده یا ابسترکت (Abstract) نمایشی است کوتاه و مختصر از اطلاعات یک متن دانشگاهی، پژوهشی و یا مقالات آی اس آی برای خواننده. چکیده مقاله با اهمیت ترین قسمت یک مقاله بعد از عنوان است.

محتوای یک چکیده فشرده اما تشریح کننده است و خواننده با خواندن ان پی خواهد برد که چه مطالبی در متن اصلی پوشش داده شده است. به بیان غیر رسمی چکیده ی مقاله است که خواننده را مصمم می کند که متن مقاله را بخواند و یا از آن صرف نظر کند. معمولاً بیشتر افراد در هنگام جستجو بعد از اینکه متغیرهای مورد نظر خود را در عنوان مقاله یافتند به مطالعه چکیده می پردازند. بنابراین شما با نگارش نامناسب ان خوانندگان را از مقاله خود دور خواهید کرد.

همچنین چکیده نقش اصلی را در پذیرش یا رد یک مقاله ایفا می کند. داوران نیز همانند خوانندگان کار خود را با چکیده آغاز می کنند. اگر خوب نگارش شده باشد، از همان گام نخست نظر داور نسبت به مقاله شما مثبت خواهد بود. با توجه به این مقدمه کوتاه چند نکته اساسی را در مورد نگارش چکیده مقاله خوب ذکر می کنید.

موسسه علمی پژوهشی اشراق در این متن سعی کرده است تا پیشنهاد های مفیدی برای نوشتن یک چکیده ی علمی جمع آوری کرده و در اختیار محققین گرامی قرار دهد.

نگارش چکیده مقاله

انواع چکیده مقاله

چکیده مقالات از نظر ساختاری به دو دسته تقسیم می شوند:

چکیده بی ساختار: یک خلاصه یک پاراگرافی است که به صورت پشت سر هم آورده می شود.

چکیده با ساختار: در این نوع چند بخش وجود دارد: مقدمه (یا زمینه)، روش ها (یا مواد و روش کار)، نتایج (یا یافته ها) بحث و نتیجه گیری. ساختار اساسی یک چکیده اینگونه است اما گاهاً برخی بخش ها همانند هدف یا محدودیت نیز به آن افزوده می شود.

چکيده بايد حاوی بخشهای زير باشد:

– حقايق واصول بکار برده شده

– روشها

– نتايج اصلی

– اهميت نتايج و تعبير و تفسير آنها

چکيده مقاله بايد حاوی مطالب و حقايق يافت شده در کار تحقيقی ، و مهمترين نتايج و ميزان اهميت کار انجام شده بوده ومعنی هر يک از يافته ها را بيان نمايد. نبايد در چکيده مطالبی رابيان نمود که در مقاله نيامده است بلکه بايديافته های مرتبط بامقاله را در برداشته و دقيق باشد .

نبايد در قسمت چکيده از عباراتی مثل “اهميت يافته ها در اين مقاله بحث شده است …” استفاده نمود زيرا اين عبارت و نظاير آن هيچگونه اطلاعاتی را به خوانندگان نمی دهند و غير مفيد هستند و فقط محدوديت استفاده از کلمات را برای شما بيشتر می کنند.(سقف150کلمه)- . بجای اينها بايد يافته ها راذکر نموده و بيان کنيد که چرا اين يافته ها مهم هستند .

نکاتی درباره نوشتن چکیده مقاله

۱– دقیق باشدیعنی محتوای مقاله شما را به صورت مناسب نشان دهد. سعی کنید مطالب و یافته های مهم خود را حتماً آورده و مطالب زائد را حذف کنید. خود را جای خواننده بگذارید و ببینید چه چیزهایی را بیشتر دوست دارد.

۲– مختصر باشد: در بیشتر مجلات چکیده باید بین ۲۵۰ تا ۴۵۰ باشد هرچند برخی مجلات حداکثر ۲۰۰ کلمه و برخی دیگر ۵۰۰ کلمه را نیز جایز می دانند. تعداد کلمات را باید بسته به مجله انتخاب کنید.

۳– بدون ارزشیابی باشد: شما تنها باید همانند یک داور بی طرف نتایج خود را گزارش کنید و از ارزشیابی مقاله خود پرهیز نمایید. برای مثال نوشتن عبارت “در این مقاله پیشگام …” یا “انتخاب نمونه با دقت بسیار انجام گرفت” به بی طرفی شما خدشه وارد می سازد.

۴– استفاده از افعال مناسب: برای گزارش یافته های خود باید از افعال گذشته استفاده نمایید و برای نتیجه گیری و ذکر کاربردهای مقاله از زمان حال استفاده نمایید.

۵– رعایت استاندارد جملات: در یک چکیده معمولاً بخش های مختلف دارای تعداد جملات استانداردی هستند: مقدمه یا زمینه (در حد یک جمله)، هدف (در حل یک جمله)، روش ها (در حد دو جمله)، یافته ها (در حد یک یا دو جمله)، نتیجه گیری (در حد یک جمله).

با توجه به آنچه که گفته شد، پیشنهاد ما این است که در هنگام نوشتن چکیده مقاله با دقت و صرف زمان کافی عمل نمایید. نتیجه یک پژوهش زمان بر و هزینه بر شما در چکیده خلاصه شده و می تواند در موفقیت یا شکست کارتان تأثیر گذار باشد.

ارسال دیدگاه